TEKNINEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Scroll to content

Tule mukaan vaikuttamaan 700 000 suomalaisen arkeen! 

Neljä sairaanhoitopiiriä ja kuntayhtymää (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) sekä Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP) hankkivat yhdessä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Aster).  Hankinnalla luodaan edellytykset digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Aster-yhteistyöorganisaatio vastaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelusta, toteuttamisesta ja käyttöönotosta yhdessä toimittajan kanssa. Yhteistyöorganisaatio ohjaa Asterin tilaajaorganisaatioina toimivien sairaanhoitopiirien teknisiä käyttöönottoprojekteja sekä koordinoi jatkuvien palveluiden järjestämisen suunnittelua ja käyttöönottoa.


Haemme Aster-organisaation tekniseen projektitiimiin

TEKNISTÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

 

Teknisen projektipäällikön päävastuut:

- Aster -tietojärjestelmäkokonaisuuden teknisen tiimin esimiestehtävät,

- neljän sairaanhoitopiirin teknisen projektitoimiston (TPMO) vetäminen, sekä

- projektin ei-toiminnallinen suunnittelu.

 

Tehtävänäsi on:

- toimia koko teknisen / ei-toiminnallisen projektikokonaisuuden vetäjänä neljän sairaanhoitopiirin yhteisessä asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojektissa vuosina 2021-25, sekä

- toimia projektin valmistumisen jälkeen järjestelmän jatkuvan kehittämisen teknologiaratkaisujen johtavana asiantuntijana koordinoiden alueellisia ja kansallisia yhteistyöverkostoja Asterin osalta.

 

Toivomme sinulta:

- projektikokemusta laajojen tietojärjestelmäprojektien projektipäällikkönä toimimisesta,

- projektinhallinnan (tietojärjestelmä-/implementaatioprojektit) ja projektisuunnittelun osaamista,

- kykyä ja halua IT-asiantuntijaorganisaation vetämiseen, sekä

- hyvää englannin taitoa (toimittajarajapinnan keskustelut käydään liki kokonaan englanniksi).

 Toimialatuntemus on lisäarvo, muttei välttämättömyys.

 

Tarjoamme sinulle työpaikan nykyaikaisessa ja innostuneessa työyhteisössä, ja näköalapaikan yhdessä Suomen suurimmista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen projektiorganisaatioista, sekä mahdollisuuden verkostoitua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla alan huippuasiantuntijoiden kanssa.

Aster-organisaatio sijoittuu hallinnollisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja työhuoneet ovat ensisijaisesti Jyväskylässä. Etätyökäytännöt ja -välineet ovat Asterille arkipäivää, joten työtä voit tehdä myös muualla kuin omalla työpisteelläsi. Iso organisaatio tarjoaa hyvän mahdollisuuden edetä urapolullasi haluamaasi suuntaan.Pro-Source Oy on erikoistunut vaativiin johdon ja asiantuntijatason suorahakuihin. Vuosittain yli 80 johtajaa ja asiantuntijaa löytää uuden uran kauttamme. Olemme Suomessa FEX Suorahakuyritykset ry:n jäsen. Kansainväliset strategiset yhteistyökumppanimme ovat OIGP/Career Network International ja Kelly Services.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Pro-Source Oy

Mannerheimintie 20b
00100 Helsinki Directions info@prosource.fi View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor